Erabiltzaileen logina

Erosketa saskitxoa  Cart

Ez dituzu sarrerak erreserbatuta.

Pribatutasun politika

Datu pertsonalen erabilera eta prozesatzea


Abenduaren 13ko Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat, jakinarazten dizugu webguneko formularioen bitartez jasotako datu pertsonalak, eta entitate honekin sortutako harreman juridikoaren barruan etorkizunean eman ditzakezun datuak, GURE ZIRKUA S.L.ren jabegoko fitxategi automatizatu eta ez automatizatuetan biltegiratuko direla.


Erabiltzaileak adierazten du datu pertsonalen baldintzen gaineko informazioa eman zaiola, eta onarpena eta baimena ematen dituela enpresa honek datu pertsonalen tratamendu automatizatua egin dezan, Datu Pertsonalen Babeserako Politika honetan aipatutako xedeetarako.
Fitxategi hauen helburua da behar besteko zerbitzuak kudeatu, administratu eta eskaintzea edo eskatutako produktuak ematea, balizko kontratuen betetze eta gauzatzea ahalbidetzea, zure gustuak hobeto ezagutzea eta GURE ZIRKUAren ekintzekin lotutako administrazio, teknika, antolakuntza edota merkataritza arloetako informazioa helaraztea. Informazioaren hartzaileak GURE ZIRKUA S.L.ko langileak izango dira soil-soilik.


Izartxoz (*) propio adierazitako sailetan salbu, datu pertsonalen inguruan egindako galderen erantzunak borondatezkoak dira, eta beraz galdera horiek ez erantzuteak ez du kalterik eragingo zuk eskatutako zerbitzuen kalitatean. Derrigorrezkotzat jotako sailak ez betetzeak edo datu okerrak emateak aldiz ezinezko egingo du GURE ZIRKUAk zuk eskatutako zerbitzuak edo produktuak ematea.


Datuak ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkatzeko eskubidea nola gauzatu.


Erabiltzaileek aitortuta dituzte eta beraz gauzatu ahal izango dituzte datuak ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkatzeko eskubideak; baita datu horiek utzi izanaren berri jasotzeko eskubidea ere.


GURE ZIRKUA S.L.ri datuak eman dizkioten pertsona fisikoek horiek ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkatzeko eskubidea gauzatzeko, eskaera bidali behar da idatziz GURE ZIRKUA S.L.ren helbidera (Ibaiondo kalea, 20400 TOLOSA, Gipuzkoa) edo helbide elektronikora (gurezirkua@gmail.com).


Eskubide horiek gauzatu ahal izateko, eta Datuen Babeserako Agentziaren urtarrilaren 19ko Instrukzioan ezarritakoaren arabera, beharrezkoa da zure nortasuna egiaztatzea GURE ZIRKUA S.L.ren aurrean NANaren edo zuzenbidean onartutako beste edozein agiriren kopia bat bidalita.

Segurtasun neurriak


GURE ZIRKUA S.L.k jakinarazten dizu hartu dituela datu pertsonalen babeserako legez eskatzen diren segurtasun neurriak, bai teknikoak eta baita antolaketakoak ere, izaera pertsonaleko zure datuen segurtasuna bermatzeko eta ez daitezen datu horiek aldatu, galdu edo ez dezan inork baimenik gabe erabili edota ikusi; aintzat hartuta teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta jasan ditzaketen arriskuak, azken hauen jatorria dela gizakiena, dela baliabide fisiko edo naturalena. Hori guztia DBLOren 9. artikuluan eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat, zeinetan onartzen den datu pertsonalen babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Araudiaren garapena.


Hala, GURE ZIRKUA S.L.k neurri gehigarriak hartu ditu taldeak duen informazioaren konfidentzialtasuna eta osotasuna sendotzeko. Nolanahi ere, erabiltzaileak jakin beharko luke segurtasun neurriak interneten ez direla menderaezinak. GURE ZIRKUA S.L.k etengabe gainbegiratu, kontrolatu eta ebaluatuko ditu prozesuak datuen pribatutasuna bermatzeko.


Cookien erabilera


Cookieak erabiltzaileen informazioa biltegiratzeko eta berreskuratzeko webetako zerbitzariek erabiltzen dituzten tresnak dira. Cookieak zerbitzariak erabiltzailearen ordenagailura bidaltzen dituen mezuak dira, ordenagailuaren memorian biltegiratzen diren eta bisitatzen diren orrialdeen, interneteko konexioaren denboraren eta abarren testu-fitxategiek osatzen dutena. Cookieak atzera zerbitzarira bidaltzen dira erabiltzailea orrialdean sartzen den aldiro.


GURE ZIRKUAren cookien xedea eskaitzen ditugun zerbitzuak pertsonalizatzea da, zure intereserako izan daitekeen informazioa helaraziz. Ez baduzu nahi zure disko gogorrean cookie bat instalatzerik, ordenagailuko nabigatzailea konfiguratu dezakezu ez jasotzeko. Nolanahi ere ohartarazten dizugu kasu horretan balitekeela webgunearen funtzionamenduaren kalitatea eskasagoa izatea.


Cookiek soilik erabiltzaile anonimo batekin eta bere ordenagailuarekin dute lotura, eta ez dute bere horretan bezeroaren datu pertsonalik ematen, ezin dute disko gogorreko datuak irakurri, ezta bestelako hornitzaileek sortutako cookie fitxategiak ere. Log-ak GURE ZIRKUAren zerbitzarian biltegiratzen diren fitxategiak dira, zure nabigazioari buruzko datuak gordetzen dituztenak eta ahalbidetzen digutenak eskatzen dituzun zerbitzuak eskaintzen jarraitzea.


Halaber, sistemaren funtzionamendua aztertzen, sor litezkeen gora-beherak aurkitzen, eta horiek ahalik eta lasterren konpontzen laguntzen digute.


Gure webguneko cookietan biltegiratutako informazioa soil-soilik geronek erabiltzen dugu; Google Analytics-ena salbu, hura Google-k eta geronek erabili eta kudeatzen baitugu helburu estadistikoekin; eta ordainketa eragiketaren cookiea salbu ere bai, hura espreski erosketa bat egiten denean sortzen baita, eta kanpoko enpresa batek aztertzen baitu gauzatutako erosketa eragiketen gainean beharrezkoak diren bermeak eskaintzeko helburuz.


Cookieak desgaitu daitezke. Edonola ere, konfigurazio hau aukeratzen baduzu baliteke gure webguneko zenbait ataletara ez iristea, nabigazioa hain eraginkorra ez izatea eta gure zerbitzuetako batzuren onura ez jasotzea.


Webgune honetako cookieak mugatu, blokeatu edo ezabatu nahi badituzu, nabigatzaiearen konfigurazioa aldatu besterik ez duzu. Nabigatzaile bakoitzaren parametrizazioa desberdina bada ere, cookien konfigurazioa normalean “Lehentasunak” edo “Tresnak” ataletan egiten da. Zure nabigatzailean cookieak nola konfiguratu zehatzago jakin nahi baduzu, jo “Laguntza” atalera.
Adin txikikoak
GURE ZIRKUAk uste du datu pertsonalen babesa funtsezkoa dela, eta beraz balizko erabiltzailea adin txikikoa bada, honek soilik formularioak datu pertsonalak jasotzeko dituen sailetan eman ahal izango ditu bereak; aurrez gurasoen edo tutoreen baimenarekin, dagokion formularioa behar bezala gurasoek edo tutoreek sinatua gutun erregistratu bidez, eta guraso edo tutore sinatzailearen NANaren kopiarekin GURE ZIRKUAren helbidera, lehenago aipatutakora.


GURE ZIRKUA ez da erantzulea izango gurasoen edo tutoreen baimenik gabe eta GURE ZIRKUAk honen berri izan gabe ematen diren adin txikikoen datuen kasuetan.


Pribatutasun politikan aldaketak


GURE ZIRKUAk beretzat gordetzen du bere Pribatutasun Politika aldatzeko eskubidea, izan bere irizpideetan oinarrituta, izan Datuak Babesteko Agentziak doktrina, legedia- eta jurisprudentzia-aldaketaren bat egin duelako. Pribatutasun Politikan egiten den edozein aldaketa hura indarrean sartu baino 10 egun lehenago jakinaraziko da. Aldaketen ondoren webgunea erabiltzeak aldaketa horiek onartzea dakar berarekin.


Dagokion legedia


Webgune honen erabilera baldintza orokorrek eta gainerako baldintza legalek goitik behera betetzen dute indarrean diren legeek datuak babesteko jasotzen dutena.

-----------------------------------------------------

Política de Privacidad General


Uso y tratamiento de datos de carácter personal


De acuerdo a la establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de la recogida a través de formularios a través del website, así como los que pudiera facilitar en el futuro en el marco de su relación jurídica con esta entidad, serán incorporados en los ficheros automatizados y no automatizados titularidad de GURE ZIRKUA S.L.
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de la Empresa, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales.
Estos ficheros tienen la finalidad de gestionar, administrar, prestarle los servicios o facilitarle los productos que solicite, facilitar el cumplimiento y ejecución de los contratos que pudiera celebrar, conocer mejor sus gustos y adecuar los servicios a sus preferencias, así como poder ofrecerle nuevos servicios o productos y enviarle información administrativa, técnica, organizativa y/o comercial de forma documental y/o electrónica relacionada con las actividades de GURE ZIRKUA. Los destinatarios de la información recogida serán exclusivamente los propios empleados de GURE ZIRKUA S.L.
Salvo en los campos en que expresamente se determine lo contrario por medio de un asterisco (*), las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias, sin que la falta de contestación a dichas preguntas implique una merma en la calidad de los servicios que Usted solicita. La falta de cumplimentación de los campos determinados como obligatorios o el suministro de datos incorrectos imposibilitará que GURE ZIRKUA pueda prestarle los servicios o le facilite los productos que solicite.


Ejercicio de derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición.


Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las cesiones realizadas de los mismos.
Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a GURE ZIRKUA S.L., podrán dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo mediante comunicación por escrito dirigida a GURE ZIRKUA S.L. (Ibaiondo kalea, 20400 TOLOSA Gipuzkoa) o a la dirección de correo electrónico gurezirkua@gmail.com
Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos, es necesario que usted acredite su personalidad frente a GURE ZIRKUA S.L. mediante el envío de fotocopia de Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en derecho.


Medidas de seguridad


GURE ZIRKUA S.L. le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la LOPD y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Así, GURE ZIRKUA S.L. ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la confidencialidad e integridad de la información en la organización. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. GURE ZIRKUA S.L. continuamente mantiene la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.


Uso de cookies


Las “cookies” constituyen una herramienta empleada por los servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de sus usuarios. Las “cookies” son mensajes enviados por el servidor al ordenador del usuario, consistentes en ficheros de texto que se almacenan en la memoria del ordenador y que recogen información relativa a las páginas que se visitan, el tiempo de conexión a Internet, etc. Las “cookies” vuelven a ser enviadas al servidor cada vez que el usuario entra en esa página.
La finalidad de las “cookies” de GURE ZIRKUA es personalizar los servicios que le ofrecemos, facilitándole información que pueda ser de su interés. Si no desea que se instale en su disco duro una cookie puede configurar el navegador de su ordenador para no recibirlas. Sin embargo, le hacemos notar que, en ese caso, la calidad del funcionamiento del website puede disminuir.
Las “cookies” se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí solas los datos personales del cliente, ni pueden leer datos de su disco duro, ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores. Los “logs” son unos archivos almacenados en el servidor de GURE ZIRKUA que registran datos sobre su navegación y nos permiten seguirle prestando los servicios que solicita.
Asimismo, nos ayudan a analizar el funcionamiento del sistema, localizar las incidencias y problemas que puedan surgir y solventarlos en el menor plazo posible.
La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es usada exclusivamente por nosotros, a excepción de la de Google Analytics, que es usada y gestionada por Google y por nosotros con fines estadísticos, y la cookie de análisis de operaciones de pago, que se genera exclusivamente cuando se efectúa una compra y es analizada por una empresa externa con el objetivo de ofrecer garantías suficientes sobre las operaciones de pago realizadas.
Las cookies pueden desactivarse. No obstante, si usted selecciona esta configuración puede que no pueda acceder a ciertas partes de nuestro sitio web, puede causar una navegación menos eficaz y no podrá sacar partido de alguno de nuestros servicios.
Si prefiere restringir, bloquear o borrar las cookies de este sitio web, puede hacerlo modificando la configuración de su navegador. Si bien la parametrización de cada navegador es diferente, la configuración de las cookies se lleva a cabo normalmente en el menú “Preferencias” o “Herramientas”. Para más detalles sobre la configuración de las cookies en su navegador, consulte su menú “Ayuda”.


Menores de edad


GURE ZIRKUA considera que la protección de datos de carácter personal es esencial, por lo que en el supuesto de que el usuario sea menor de edad, éste sólo podrá aportar sus datos personales en los formularios de recogida de los mismos, con el previo consentimiento de los padres o tutores, enviando el formulario correspondiente debidamente firmado por los padres o tutores por correo certificado y con copia del DNI del padre o tutor firmante a la dirección de GURE ZIRKUA arriba indicada.
GURE ZIRKUA no responde de aquellos datos de menores que sin poder conocer GURE ZIRKUA este hecho se haya facilitado sin el consentimiento de los padres o tutores.


Modificación de la política de privacidad


GURE ZIRKUA se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos, legislativo o jurisprudencial. Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días antes de su efectiva aplicación. El uso del Web después de dichos cambios, implicará la aceptación de éstos.


Legislación aplicable


Las Condiciones Generales de Uso y el resto de condiciones legales del sitio web se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley española en materia de protección de datos.Copyright © Gure Zirkua S.L. 2020. Eskubide guztiak erreserbatuta.