Erabiltzaileen logina

Erosketa saskitxoa  Cart

Ez dituzu sarrerak erreserbatuta.

Salmenta baldintzak eta sarrera itzultzeak

GURE ZIRKUA S.L.
B75206276

Baldintza orokorrak


SARRERA HAU EROSTEAK ONDORENGO BALDINTZAK ONARTZEA DAKAR:
•          Antolatzaileak ez du bermatzen sarrera benetakoa denik ez bada erosi salmenta puntu ofizialetan.
•          Hertsiki debekatuta dago ikuskizuna filmatzea edo irartzea. Era berean, debekatuta dago flasha erabiltzea.
•          Debekatuta dago esparrura sartzea Antolatzaileak arriskutsutzat jo dezakeen edozein edari edo objektu motarekin Sarreraren eramaileak baimena ematen dio Antolatzaileari, legearen arabera, pertsona bera eta berarekin daramatzan objektuak miatzeko segurtasun- eta osasun publikoko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.
•          Debekatu egingo zaio sarrera alkoholdun edarien, sorgarrien, bizkorgarrien edo antzeko substantzien eraginpean dagoen pertsona orori.
•          Sarreraren eramaileak bere gain hartzen ditu ikuskizunaren edota bertan egon litekeen kontzentrazioaren ondorioz erator litezkeen arriskuak; bai sarreran, bai ikuskizunean zehar eta baita irteeran ere.
•          Sarreraren eramaileak espreski onartzen du bere irudiak har daitezkeela eta horiek Antolatzaileak erabil ditzakeela berezkoak dituen ekintzak burutzeko; doan utziz irudien gaineko eskubideak, baimena emanez irudi horiek doan erabil eta ustia daitezen esaterako Antolatzailearen webgunera edo sare sozialetara igoz, eta ekintza horretan interesa duten entitate eta erakundeen esku utziz.
•          Sarrera esparrutik atera arte gorde behar da.

Salmentaren eta itzultzeen politika


Ondo egiaztatu zure erosketa erreserba behin-betiko egin aurretik, ondoren ez baita  posible izango sarrera itzultzea. Ikuskizunera ez joatea edo erosketa prozesuan akatsen bat egitea ez dira sarrera itzultzeko motiboak. Balizko gora-behera tekniko edo operatiboengatik baino ez dira ezeztatuko sarrerak.

 Sarreren erosketa


Sarrerak EZ DIRA TXARTELDEGIAN JASOTZEN. Gure webgunean erosten diren sarrerak erosleak adierazitako helbide elektronikora bidaltzen dira automatikoki.  Akatsen bat tarteko ez badituzu sarrerak jaso, jar zaitez gurekin harremanetan gure helbide elektronikoaren bitartez.
24 hilabetez azpiko haurrek EZ DUTE SARRERARIK BEHAR. Antolatzaileak bere egiten du esparrura sartzen diren pertsonei adinari buruzko informazioa galdetzeko eskubidea.
Sarrera legez kanpo birsaltzea edo legez kanpo birsaltzen ahalegintzea bada nahikoa arrazoi sarrera hori konfiskatzeko edo ezeztatzeko, dirurik edo bestelako ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.
Iruzur elektroniko delitua izango da, Zigor Kodearen 248 artikuluak jasotzen duena eta sei urte arteko espetxe zigorra aurreikusten duena, ordainketa elektronikorako sistema hau erabiltzen denean ondorengo egoeretako batean:
•          Eroslearen edo ordaintzeko erabili den txartelaren zenbakiaren datu faltsuak ematea
•          Eroslearenak ez diren bestelako pertsonen datuak erabiltzea
•          Eroslearenekin bat egiten ez duten txartelen zenbakiak ematea
•          Besteren baten txartelaren edo txartelen jabegoa usurpatzea
•          Programa informatikoek edo antzeko algoritmoek sortutako txartelen zenbakiak erabiltzea

Sarrera ezingo da erabili publizitatea egiteko; salerosketan aritzeko; promozioa egiteko; edota joko, lehiaketa edo apustuetarako, Sustatzaileak ez badu dudarik gabeko baimena espreski ematen.
GURE ZIRKUAk ez du inolako erantzukizunik izango salmenta puntu ez ofizialetan erosten diren sarreran gainean. GURE ZIRKUAk ez du inolako ardura hartuko bestelako bitarteko edo salmenta bideetan erositako sarrerekiko prezioen balizko aldean.
GURE ZIRKUAk ez du sarrera galdu edo lapurtu izanaren gaineko erantzukizunik hartuko.
GURE ZIRKUAk bere gain hartzen du ikuskizunaren egitaraua aldatzeko eskubidea. Emanaldira sartzeko ezinbesteko baldintza izango da sarrera osorik eta egoera onean izatea.
GURE ZIRKUAk sarrera ukatzeko eskubidea hartzen du bere gain eta ikusleak miatu ahal izango ditu sartzerakoan. Ez da onartuko Antolatzaileak arriskutsutzat jo dezakeen inolako objekturik sartzerik.
Datuen segurtasuna
Sarreren salmentarako sistemak zerbitzari segurua eta enkriptatzean teknologia berriena erabiltzen ditu. Zerbitzari seguruak internet bidez erabilitako datuen pribatutasuna bermatzen du. Pribatutasun hori SSL protokoloaren bitartez lortzen da.
•          Zer da zerbitzari segurua
Zerbitzari seguruak internet bidez erabilitako datuen pribatutasuna bermatzen du. Pribatutasun hori segurtasun industrian estandar gisa erabiltzen den SSL protokoloaren bitartez lortzen da. Segurtasuna interneten SSL protokoloa duen nabigatzaile baten eta protokolo bera erabiltzen duen nabigatzaile baten arteko komunikazioaren emaitza da. Nabigatzaileen edozein bertsiok erabiltzen du aipatutako protokoloa.
•          Nola funtzionatzen du SSL protokoloak
SSL protokoloaren funtzionamendua erraza da. Bidaltzen diren datuak enkriptatzen ditu kodetutako RSA sistemaren bitartez nabigatzailearen eremu seguruan dagoenean. Nabigatzaileak, zerbitzari seguruarekin elkarlanean, datuak enkriptatzen ditu; haratara, bateren batek transmisio prozesuan datuak eskuratzen baditu, ezin izango ditu datu horiek irakurri ez baitu izango horretarako beharrezkoa den gakoa.
•          Zer da segurtasun zertifikatua
Segurtasun zertifikatua erakunde zertifikatzaile batek ematen du: Certification Authority delakoak. Erakunde honek aipatutako zertifikatua ematen du enkriptatze prozesua behar bezala kontrolatu ondoren (SSL) eta enpresa eskatzailearen datuak egiaztatu ondoren. Zerbitzari seguruaren zertifikatua aldez aurretik egiaztatutako erreferentzia duten erakundeei ematen zaie, enkriptatutako datuak benetan jaso behar dituenak jasotzen dituela bermatzeko.
•          Zerbitzari segurua
Informazio pertsonala eskatzen duten orrialde guztiak (izena, helbidea, etab.) eta kreditu txartelen datuak dituztenak orrialde seguruak dira. Nabigatzailearen eskuinean behealdean giltzarrapoa agertzen ezpada ere (gure orrialdeak markotan banatuta daudenez eta goialdean bannerra duten orrialdeetako batzuk seguruak ez direnez), orrialde honen goialdean agertzen den ikonoan klik eginez egiazta dezakezu gure orrialdeen segurtasunak bermatzen dituela zerbitzariaren segurtasuna eta enkriptatze maila goreneko zertifikatuaren erabilera (128 bit).
•          Nola egiaztatzen den zerbitzari honen segurtasuna

Kontsulta itzazu zure erreserbak
Webgunean adierazitako helbide elektronikoan kontsulta ditzakezu zure erreserbak.

-----------------------------

Condiciones Generales


LA ADQUISICIÓN DE ESTA ENTRADA SIGNIFICA LA ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
•          La Organización no garantiza la autenticidad de esta entrada si no ha sido adquirida en los puntos oficiales de venta.
•          Se prohíbe terminantemente filmar o registrar este espectáculo. Igualmente, se prohíbe el uso de flash.
•          Está prohibida la entrada al recinto con cualquier tipo de bebidas u objetos que la Organización considere peligrosos. El portador de esta entrada autoriza al Organizador a efectuar, de acuerdo con la ley, registro de su persona y tenencias para verificar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud públicas.
•          Se prohíbe la entrada a aquellas personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, estimulantes o sustancias análogas.
•          El portador de esta entrada asume personalmente todo riesgo que pueda derivarse del evento y/o de la concentración a que da lugar el mismo, tanto en acceso, como durante y en la salida.
•          El portador de esta entrada consiente expresamente que puedan ser tomadas imágenes suyas y utilizadas por la Organización para el ejercicio de las actividades que le son propias, cediendo en estos casos sus derechos de imagen de manera gratuita y consintiendo el uso y explotación gratuita de dichas imágenes y su posible subida a la página web o redes sociales de esta Organización y cesión a entidades y organismos con interés en las actividades de la misma.
•          Se debe conservar esta entrada hasta la salida del recinto.

 

 

Política de ventas y devoluciones


Debes asegurarte bien antes de tramitar la reserva porque no es posible la devolución de las entradas adquiridas. No poder asistir al espectáculo o cometer un error al adquirir las entradas no son motivos que permitan su devolución. Sólo podrán anularse entradas por posibles incidencias técnicas u operativas.

Adquisición de entradas


Las entradas NO SE RECOGEN EN TAQUILLA. Al comprarlas por nuestra web les llegan automáticamente al correo electrónico facilitado. Si por algún error no ha recibido las entradas, contacte con nosotros a través de nuestro email de contacto.
Los menores de 24 meses NO NECESITARÁN ENTRADA AL RECINTO. El Organizador se reserva el derecho a solicitar información sobre la edad de los asistentes para el acceso al recinto.
La reventa ilegal de una entrada o el intento de reventa ilegal constituye causa suficiente para la incautación o cancelación de dicha entrada sin derecho a rembolso ni cualquier otro tipo de compensación.
Constituirá un delito de estafa electrónica, previsto en el artículo 248 del Código Penal y castigado con penas de hasta seis años de prisión, la utilización de este sistema de pago electrónico para adquirir entradas, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
•          Facilitar datos falsos del comprador o del número de tarjeta utilizada como medio de pago
•          Utilizar los datos de personas diferentes al comprador
•          Facilitar números de tarjeta que no coincidan con el del comprador
•          Usurpar la condición de titular de tarjetas ajenas
•          Utilizar números de tarjeta generados con programas informáticos o algoritmos similares.

Una entrada no podrá utilizarse para fines publicitarios, comerciales, promocionales, de juegos, concursos o apuestas, sin autorización previa, expresa y fehaciente del Promotor.
GURE ZIRKUA declina toda responsabilidad respecto de las entradas adquiridas en puntos de venta no oficiales. GURE ZIRKUA no se hace responsable de las posibles diferencias de precio con otros medios o canales de venta.
GURE ZIRKUA no se hace responsable de la pérdida o del robo de la entrada.
GURE ZIRKUA se reserva el derecho de modificar el programa del acto. Es condición de admisión conservar la entrada completa y en buen estado.
GURE ZIRKUA se reserva el derecho de admisión y podrá registrar al público en la entrada. No se permite la entrada de ningún objeto que la Organización considere peligroso.


Seguridad de los datos


El sistema de venta de entradas utiliza un servidor seguro y la última tecnología en encriptación. Un servidor seguro te garantiza la privacidad de los datos que transmites por Internet. Dicha privacidad se consigue mediante el protocolo SSL.
•          Qué es un servidor seguro
Un servidor seguro te garantiza la privacidad de los datos que transmites por Internet. Dicha privacidad se consigue mediante el protocolo SSL, el actual estándar utilizado por la industria de la seguridad. En Internet, la seguridad es el resultado de la comunicación entre un navegador que soporte el protocolo SSL y un servidor que soporte el mismo protocolo. Cualquier versión de los navegadores soporta dicho protocolo.
•          Cómo funciona el protocolo SSL
El protocolo SSL funciona sencillamente, encriptando los datos que envías mediante el sistema de cifrado RSA cuando está ubicado en una zona segura de un navegador. Tu navegador Netscape o Explorer, colaborando con el servidor seguro, encripta los datos de forma que si algún individuo en el proceso de transmisión consigue apropiarse de éstos, no podrá leerlos ya que no dispone de la clave necesaria.
•          Qué es el certificado de seguridad
Un certificado de seguridad lo concede una entidad certificadora: la Certification Authority. Esta entidad concede dicho certificado después de haber controlado la correcta configuración del proceso de encriptación (SSL) y haber comprobado los datos de la empresa solicitante. El certificado de servidor seguro se concede a una entidad cuyas referencias han sido comprobadas, para asegurar que efectivamente quien recibe los datos encriptados es quien debe de recibirlos.
•          Servidor seguro
Todas las páginas que solicitan información personal (nombre, dirección, etc.) y las páginas con datos de la tarjeta de crédito son páginas seguras. Aunque no veas el candado que aparece en la parte inferior derecha de tu navegador (porque nuestras páginas están divididas en marcos y alguno de ellos como el que contiene el banner superior son no seguros), puedes comprobar la seguridad de nuestras páginas haciendo clic en el icono de la parte superior de esta página que garantiza la seguridad del servidor y el uso de un certificado con el máximo grado de encriptación (128 bits).
•          Cómo se certifica la seguridad de este servidor

Consulte sus reservas


Puede consultar sus reservas en el email de contacto indicado en la página web.Copyright © Gure Zirkua S.L. 2020. Eskubide guztiak erreserbatuta.